Vår vision: att bli Sveriges mest hållbara mejeri

Skånemejeriers hållbarhetsarbete handlar om att säkerställa en klimatsmart och hållbar produktionskedja med minsta möjliga påverkan på planeten.

Vi tror på ansvarsfull mjölkproduktion och naturligt näringsrika mejerivaror som en del av lösningen på samhällets gemensamma hållbarhetsutmaningar. Vi arbetar för att minimera negativ klimat- och miljöpåverkan genom hela värdekedjan från gård till konsument.

Våra mjölkleverantörer eftersträvar jordbruksmetoder som bidrar till välmående jordar och biologisk mångfald.
För att nå vårt mål att ha en fossilfri mejeriverksamhet till 2025 arbetar vi med energi och transporter som viktiga områden.


Vår vision är att bli Sveriges mest hållbara mejeri och vi ligger högt i konsumentrankingen av hållbara varumärken. I Sustainable Brand Index 2022 ligger Skånemejerier på plats 12 bland företag inom livsmedel och på plats 37 av totalt 390 företag.

Det är vi stolta över, samtidigt som det sporrar oss att ytterligare förstärka och utveckla vårt hållbarhetsarbete.


Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete finner du information här https://foretag.skanemejerier.se/fokus/.
Daniel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.