Mjölkens väg från gård till butik

På gården: En ko mjölkas två gånger om dagen, varje dag året runt. Det blir cirka 30 liter per ko om dag.
Alla mjölkgårdar har en egen mjölktank där mjölken förvaras kallt. Var eller varannan dag, beroende på gårdens storlek, kommer en stor tankbil från Skånemejerier och hämtar mjölken, för att sedan köra den till mejeriet.

På mejeriet: När mjölken kommer fram till mejeriet hamnar den först i mjölkmottagningen, där man börjar med att tvätta hela bilen och därefter kontrollera mjölken genom analyser för att vara säker på att den är frisk.
Efter detta skickas mjölken till speciella förvaringstankar som kallas silotankar. Tankbilarnas behållare rengörs noga innan de åker ut igen och hämtar mer mjölk.

Mjölken förvaras i Silotankarna i ungefär 1 - 1,5 dag innan den pastöriseras. Det betyder att den värms upp och sedan kyls snabbt ner igen för att få bort eventuellt skadliga bakterier.
I en maskin, som kallas separatorn, delas mjölken sedan upp i skummjölk och grädde. Därefter återblandas grädde och skummjölk till rätt fetthalt beroende på vilken produkt som ska produceras - exempelvis minimjölk, lättmjölk, mellanmjölk eller standardmjölk.
En maskin som kallas homogenisator ser till att fettet i mjölken och de andra mejeriprodukterna blir jämnt fördelat.

Alla dessa maskiner övervakas mycket noga i ett kontrollrum. På datorskärmar kan man se exakt var all mjölk finns och vad som görs med den.

Den färdiga mjölken kyls och tappas över i stora förvaringstankar innan den går vidare till förpackningsmaskinerna.

Nu ska de olika mjölksorterna tappas, det vill säga de ska hällas i sina speciella förpackningar. Detta görs inne i slutna maskiner. Efter att förpackningarna fyllts kontrolleras också att paketet har rätt vikt och rätt datumstämpling. Man tar även ut  prover för interna och externa analyser, och gör läcktester för att se till så att förpackningarna inte läcker.

När mjölken är förpackad och alla prover tagna hamnar mjölken på vårt kyllager och levereras sedan ut till butiker, kommuner och restauranger.


Daniel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.